Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Najdete nás na FacebookuInstagramYoutubeRSS

MOGUL DRIVING SPORT 2012 … Sosnovské klouzání

6.02.2012 | Autor: Petr Šulčík
MOGUL DRIVING SPORT 2012 … Sosnovské klouzání
Přijďte se skloznout... motoristická klubová akce, která je určená pro nově příchozí zájemce o motoristickou disciplínu.

 

PROPOZICE

1. Specifikace akce

Jedná se o motoristickou klubovou akci, která je určená pro nově příchozí zájemce o motoristickou disciplínu.

2. Cíl akce

Umožnit veřejnosti vyzkoušet si jízdu na limitu v bezpečném prostředí autodromu.

3. Zvláštní ustanovení

3.1. termín: 11.2. 2012
3.2. místo: Global assistance Racing Arena Autodrom Česká Lípa
3.3. typ akce: Klubový závod
3.4. pořadatel: Autodrom Promotion s.r.o.
3.5. orgranizační výbor: Pavel Dušánek, Petr Pavlát, Jan Peškař, Linda Studničková
3.6. kontaktní osoba: Petr Pavlát mobil: 605 168 331 e-mail: ppavlat@seznam.cz
3.7. časový harmonogram závodu

8:00 – 8:45 formální a technická přejímka
8:50 – 8:55 rozprava
9:00 – 10:00 volný trénink (10 minut)
10:00 – 11:00 měřený trénink (2 okruhy)
11:00 – 12:30 1. serie jízd (3 okruhy)
12:30 – 14:00 2. serie jízd (3 okruhy)
14:00 – 15:30 3. serie jízd (3 okruhy)
16:00 vyhlášení výsledků

3.8. systém závodu
Dle času z měřeného tréninku se účastníci rozdělí do skupin tak, aby spolu jeli závodníci podobné výkonosti a vzájemně se nezdržovali. Na trať budou vypouštěni startérem po jednom s dostatečnými odstupy, aby se nedojížděli a jejich čas na jeden okruh nebyl ovlivněn jiným závodníkem.
Pro určení celkového pořadí se počítá nejrychlejší čas na jeden okruh ze kterékoliv serie jízd.
3.9. přihlášky: vyplněný formulář přihlášky zasílejte na adresu ppavlat@seznam.cz
(PŘIHLÁŠKA ve formátu .xls ZDE)
3.10. uzávěrka přihlášek : 7.2.2012 nebo naplnění max. kapacity startujících (100)
3.11. startovné: 600,-Kč (splatné při přejímce)
3.12. oficiální vývěska: bude zřízena v prostoru depa
3.13. činovníci: Ředitel závodu – Petr Pavlát Hlavní pořadatel – Jan Peškař
3.14. mapa závodu

3.15. Seznam došlých přihlášek k 1.2.2012

4. Organizace

4.1. Přidělené startovní číslo bude nalepené zevnitř na pravém zadním bočním okně. Bez řádně připevněného startovního čísla nebude vůz vpuštěn na trať bez nároku na opakování jízdy.
4.2. Závodníci se budou řadit do přípravného prostoru dle podrobného rozpisu vydaného pořadelem.
4.3. Na trať smí jezdec vjet vždy jen na pokyn startéra.
4.4. Na trati je účastník povinnen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení dalších účastníků, nebo pořadatelů.
4.5. Účastník je povinnen respektovat signalizaci vlajkami: – žlutá vlajka – nebezpečí na trati – červená vlajka – zastavit na okraji dráhy – šachovnicová vlajka – konec jízdy
4.6. Při použití červené vlajky má závodník nárok na opakování jízdy.
4.7. Pokud jezdec nedokončí jízdu z důvodů poruchy, odstaví vůz na bezpečném místě, kde nebude překážet ostatním účastníkům, urychleně ho opustí a bude se řídit pokyny pořadatele.
4.8. Jízda v protisměru je přísně zakázána a je důvodem k vyloučení.
4.9. Po průjezdu cílem posledního okruhu opustí jezdec na pokyn pořadatele neprodleně trať.
4.10. Start i cíl jsou letmé.
4.11. Všichni účastníci budou mít nasazenu přilbu, budou připoutáni a budou mít zavřená všechna boční okénka.
4.12. Ve voze smí být přítomen i jeden spolujezdec uvedený na přihlášce.
4.13. Pokud do vozu usedne místo spolujezdce jiná osoba, musí mít dopředu podepsané čestné prohlášení o zbavení odpovědnosti (formulář bude k dispozici u pořadatele).

5. Podmínky účasti

-vozidlo se sportovním průkazem dle článku 2.2 kapitoly F NSŘ FAS AČR nebo
-sériová vozidla dle platného OTP nebo
-historické automobily dle článku 4.2 kapitoly K NSŘ FAS AČR
-řidičský průkaz
-podání vyplněné přihlášky do termínu uzávěrky a zaplacení startovného při formální přejímce
-použití bezpečnostních pásů a vlastní ochranné přilby

6. Důvody zamítnutí startu

6.1. špatný technický stav vozu
6.2. nerespektování pokynů pořadatelů
6.3. nezaplacení startovného
6.4. jízda ohrožující ostatní účastníky, nebo pořadatele

7. Odpovědnost

7.1. Každý soutěžící se účastní na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá ručení za osobní a věcné škody vůči řidičům, pomocnému personálu, třetím osobám a zařízení autodromu.
7.2. Každý soutěžící si je plně vědom toho, že nese plnou zodpovědnost za případné škody způsobené na zdraví či majetku sobě nebo jiným osobám a zavazuje se případné škody nahradit v plné výši. To platí i v případě, že škoda nebude uhrazena pojišťovnou.
7.3. Prohlášení odpovědnosti bude podmínkou povolení vjezdu na okruh- podpis tohoto prohlášení bude vyžadován při administrativní přejímce.

8. Protesty

8.1. Každý závodník má právo podat protest k rukám ředitele závodu.
8.2. Protest podává písemně do 15ti minut po skončení jízdy ke které se protest vztahuje.
8.3. Protest je přijat pouze s kaucí 5000,-Kč.
8.4. V případě uznání protestu ředitelem závodu bude kauce v plné výši vrácena.

9. Pojištění

9.1. Pořadatel doporučuje mít sjednané své osobní úrazové pojištění.
9.2. Pro ostatní případy platí body 7.1. – 7.3.

10. Ceny a poháry

10.1. První tři závodníci obdrží pohár.
10.2. Vítěz obdrží poukaz na 2 kusy V.I.P. vstupenky na Parallel Show Sosnova při Rally Bohemia 2012.