Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Najdete nás na FacebookuInstagramYoutubeRSS

Závod legend Sedlčany 2013 - informace + přihláška

6.03.2013 | Autor: Petr Šulčík
Závod legend Sedlčany 2013 - informace + přihláška
Doplněno o info ke startovním číslům a rovnosti bodů jezdců startujících na jednom voze.

INFORMACE PRO ZÁVOD LEGEND

Sedlčany 1.-2.6.2013

 

V. Přihláška

Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku na adresu sekretariátu

Autoklub RAC Sedlčany v AČR

Areál „Sedlčanská kotlina“, 107

CZ – 264 01 Sedlčany

Tel/Fax: +420 318 821 500

Mobil: 728 828 056

E-mail: Kotlina.Sedlcany@seznam.cz

Maximální počet soutěžících v každé divizi je 50. Jezdec zaplatí vklad 1000,- Kč, včetně pojištění.

Závodu se nemohou zúčastnit jezdci, jež začali závodit až po roce 1996. Tato podmínka neplatí v případě, pokud se do závodu přihlásí žena.

Na jednom voze mohou startovat dva přihlášení jezdci. Jezdci neprojíždějí Joker Lap. Uzavřené parkoviště se nezřizuje.

Tresty za předčasný start

Rozjížďka Finále

I. start +3sec I. start napomenutí všech

II. start vyloučení II. start vyloučení

Každý jezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit při administrativní přejímce.

Závodu se zúčastní jezdci, jež jsou držiteli denní licence vydané při administrativní přejímce a jezdci s platnou licencí pro rok 2013.

Divize:

do 1600

nad 1600

4x4

VI. PRŮBĚH ZÁVODU

12. BEZPEČNOST

Během všech tréninků a všech závodů musí všichni jezdci nosit přilbu a oděv odolný vůči ohni, jak jsou uvedeny v Příloze L – kapitola III a musí být řádně připoutáni k sedadlu bezpečnostními pásy.

Každý jezdec musí mít zavřené boční okno na své straně.

13. TRÉNINK A INFORMACE PRO JEZDCE

13.1 Jeden volný trénink na 4 kola. Každý jezdec se může zúčastnit pouze jednou. Každá divize

bude startovat samostatně. V každé divizi bude oficiální měřený trénink organizován na tři kola tak, že se bude startovat od nejvyšších po nejnižší startovní čísla, ale čas bude měřen od druhého kola. Bude započítán nejlepší čas z druhého nebo třetího kola. Nejlepší čas na jedno kolo v oficiálním tréninku bude určovat startovní pozici v první kvalifikační rozjížďce. V případě shody rozhoduje o postavení na startu druhý čas. Každý jezdec musí dokončit nejméně jedno kolo v některém z tréninků. Pokud ne, může v první kvalifikační rozjížďce startovat pouze na základě rozhodnutí sportovních komisařů. Vozy z různých divizí musí startovat odděleně.

13.2 Písemná informace o závodě pro všechny jezdce bude v češtině a v jazyce, ve kterém jsou

Zvláštní ustanovení závodu (AJ nebo NJ) a bude předána při administrativní přejímce.

14. KVALIFIKACE

14.1 Každá divize startuje samostatně. Konají se 3 kvalifikační rozjížďky s 5 vozy v jedné řadě v každé jízdě.

Jsou 3 kvalifikační rozjížďky.

1. rozjížďka: podle klasifikace oficiálního měřeného tréninku

2. rozjížďka: podle klasifikace z 1. série rozjížděk

3. rozjížďka: podle klasifikace z 2. série rozjížděk

Složení rozjížděk je sestavováno následujícím způsobem:

14.2 Po oficiálním tréninku a po 1. a 2. sérii rozjížděk pořadatel bude vydávat

seznam startujících od prvního do posledního místa.

14.3 Všichni jezdci patřící do následující jízdy musí být přítomni v předstartovním prostoru, nebo

se z jízdy odhlásit, aby pořadatel mohl připravit a zkompletovat vozy pro aktuální jízdu.

Jezdec, který není schopen závodit ve své jízdě, musí o své neúčasti informovat Činovníka pro styk s jezdci před startem první jízdy své divize. Neoznámení bude penalizováno v souladu s článkem 17.

Nejlepší kvalifikovaný jezdec si může vybrat svou startovní pozici, pak druhý, třetí, atd. Všechny jízdy jsou organizovány stejným způsobem: vždy 5 vozů od konce dle dosažených časů, s výjimkou dvou posledních jízd.

Zbývající počet jezdců bude rozdělen do dvou jízd.

Poslední dvě jízdy budou startovat následovně: sudá pořadí budou startovat v předposlední jízdě a lichá pořadí budou startovat v poslední jízdě. Jestliže je před posledními třemi jízdami celkový počet startujících 10 nebo méně, vozy budou rozděleny pouze do dvou jízd, kde jezdci ze třetí jízdy budou rozděleny do posledních dvou jízd, kde jezdci chybějí.

Kvalifikace je vypsána na počet kol: Viz Zvláštní ustanovení.

14.4 V každé jízdě budou jezdci klasifikováni podle počtu dokončených kol. U jezdců se stejným

počtem kol rozhoduje čas dosažený na cílové čáře. U jezdců, kteří dosáhli stejného počtu bodů v jedné rozjížďce, je rozhodujícím faktorem čas.

Jezdec, který projede cílem, jako první získá 1 bod, druhý 2 body, třetí 3 body atd.

* jezdec, který dokončí méně než 2 kola v rozjížďce, obdrží 80 bodů

* jezdec, který nebude startovat v rozjížďce, obdrží 90 bodů

* jezdec, který bude vyloučen v rozjížďce, obdrží 95 bodů

Pouze ti jezdci, kteří mají celkem méně jak 21 bodů ze dvou rozjížděk, mohou

startovat ve finálových jízdách. Při rovnosti bodů je rozhodující výsledek třetí nezapočítávané jízdy. Pod podmínkou, že soutěžící ujeli stejný počet kol. Pokud rovnost trvá, je rozhodující nejlepší čas dosažený v jedné ze tří rozjížděk.

Jezdci, kteří neabsolvovali alespoň jedno kolo v trénincích resp. v rozjížďkách, budou

zařazeni na konec výsledkové listiny pro sestavení startovního roštu následovně:

* měřený trénink podle startovního čísla

* 1. série rozjížděk podle umístění v měřeném tréninku

* 2. série rozjížděk podle umístění v 1. sérii rozjížděk

* 3. série rozjížděk podle umístění v 2. sérii rozjížděk

15. FINÁLE

15.1 V každé divizi budou maximálně čtyři finálové jízdy pro celkově 20 kvalifikovaných jezdců. Pět nejlepších jezdců, kteří dosáhli nejmenší počet bodů ze dvou kvalifikačních jízd, postupuje přímo do finále A, další z 6. aţ 10. místa postupují do finále B, jezdci na 11. aţ 14. místě do finále C a jezdci z 15. aţ 20. místa do finále D. První a druhý jezdec finále D postupuje do finále C, vítěz finále C postupuje do finále B a vítěz finále B do finále A, vždy na poslední místo startovního roštu.

Rozmístění vozů ve finále ve startovním prostoru je následující: 6 vozů ve třech řadách po dvojicích . Jezdec s nejnižším počtem bodů si vybere čelní postavení a druhý bude v téže řadě. Další řady jsou posunuty podle pořadí.

Pokud je v divizi nejméně 20 kvalifikovaných jezdců, konají se finálové jízdy A, B, C a D. Pokud se kvalifikuje 14 a více jezdců, koná se finále A, B a C; pokud se kvalifikuje nejméně 9 a maximálně 13 jezdců, koná se finále A a B. Pokud se kvalifikuje méně než 9 jezdců, koná se pouze finále A.

Finále je vypsáno na počet kol: Viz Zvláštní ustanovení

15.2 Postup do finále jezdců jedoucích na jednom voze

Při rovnosti bodů ze dvou rozjížděk je rozhodující čas některé ze tří jízd. Trvá-li shodnost i po těchto dvou kritérií, rozhodne los.

Další upřesňující informace obdrží jezdec při administrativní přejímce v písemné formě, eventuálně při „Rozpravě s jezdci“ před zahájením tréninkových jízd.

Startovní čísla:

Divize do 1600 ccm - startovní číslo 1-30

Divize nad 1600 ccm - startovní číslo 35 – 70

Popřípadě ostatní 71 - 99

Přihláška ke stažení zde